DEN EVANGELISKA MARIAVÄGEN TILL ENHET
En studie av Paulina Mariadotters spiritualitet
av Birgitta Laghé, utgiven på Artos & Norma Bokförlag 2004

PAULINA MARIADOTTER – HERRENS REDSKAP
om Paulina Mariadotter, 1903-1985, utgiven på Verbum 1990