Benedikts Regel kapitel 35 har överskriften: “Veckotjänst i köket” Det inleds med orden “Bröderna (hos oss förstås systrarna) skall tjäna varandra… i denna tjänst… förökas kärleken.” Denna dag har vi, styrkta till kropp och själ,

med gemensamma krafter…


i strålande solsken, tagit oss an Lavendelgården utanför gästhuset!

Inte bara lavendel, buxbom, och klematis växer där, utan även en hel del ogräs har flyttat in.


Rosorna som klättrar i de runda spaljéerna måste bli av med torra grenar för att kunna visa sin prakt.

I skuggan av kyrkan rensar vi bort kvickrot och maskrosor,


och undrar över om ogräs fick fäste på jorden före eller efter syndafallet…

Och enades om att varje planta har sin egen plats för att skapelsens fullhet ska bli synlig!

Humlorna hjälper också till.

Det blir mycket ogräs och annat i hinkarna…


som fylls i kärran när fyrhjulingen brummar in genom stora klostergrinden…

Skottkärran har körts fram och innehållet får fortsätta sin resa till kompostgropen.

En härlig arbetsdag går mot sitt slut


och gräsmattorna är klippta!

TACK gode Gud och Skapare för allt omkring oss och för glädjen i gemensamt arbete!