Ömhetens Gudsmoder
Det är den ikon som kommer att växa fram under ikonmålardagarna.

Dag 1
Motivet överförs och guldet läggs på.