Studiedagar

Till klosterlivet hör tider av fördjupning och studier.
Under en vecka har vi ägnat oss åt ett intensivt arbete med begreppet Communio,
gemenskap, i den helige Benedikts Regel tillsammans med Sr Johanna från Abtei
Varensell. Texter av så vitt skilda andliga vägledare som Jean Vanier, Dietrich
Bonhoeffer och Esther de Waal har belyst de kapitel i Regeln som vi arbetat
med.

Vi har bland annat stannat inför Vaniers ord: ”Att leva i
gemenskap betyder inte bara att bo tillsammans. Det gör man också i en kasern
eller ett hotell. Gemenskap är heller inte bara en arbetsgemenskap – än mindre
en ormgrop. Det är en plats där alla, eller i alla fall de flesta, (man måste
alltid förbli realist), lämnat egoismens mörker och nått fram till kärlekens
sanna ljus”.

Fortsättningen antyder hur dessa moderna texter på många
sätt sammanfaller med de gamla fädernas och mödrarnas undervisning:

”För att kunna älska måste man ständigt dö från sina egna
föreställningar, sin överkänslighet och sin bekvämlighet. Kärlekens väg är
många gånger stenlagd: Egoismens rötter når djupt ner i det undermedvetna. Ofta
utgår våra spontana reaktioner från den – försvar, aggressivitet och sökande av
personliga fördelar.”

Även om väggen är knagglig och snårig, strävar vi mot
målet: att tron ska växa så att var och en kan förbli sin kallelse trogen och
vara allt mer i sanningen, i frid med Gud och sig själv.