(Foto: Stockholms Katolska Stift)

I media har mycket talats om gudstjänsten i Lunds Domkyrka
den 31 oktober. Gudstjänsten där hade tre delar: en tacksägelse för allt vi som kristna har gemensamt följdes av en försoningsakt och en förpliktelse att verkligen söka den enhet som Jesus själv ber om i
Johannesevangeliet. Både allvar och eftertänksamhet präglade gudstjänsten –
samt en djup glädje och kraftfull lovsång.

Många böner steg från dem som var samlade där. Världen är i
en förtvivlad nöd. Vi får mötas och bygga enhet i tron på Kristus som
övervunnit allt ont. Förena oss med honom, den Uppståndne, som är närvarande.
När vi söker oss närmare Kristus, kommer vi också närmare varandra och får leva
av den barmhärtighet som oupphörligt strömmar från Honom.

Denna dag blev det tydligt att den helige Ande verkar
ibland oss alla, leder oss på vägen mot en djupare förståelse av enheten i
Kristus – och nödvändigheten av att respektera och värdera det som är heligt
för en själv och för de andra.

Kommande natt, redan klockan 02.10, gav sig nio medsystrar
av mot Malmö för att delta i mässan med påven Franciskus på Swedbank arena.

Köerna ringlade redan långa utanför ingångarna till arenan
vid ankomsten. Duggregn och gråväder till trots var glädjen och förväntan stor:
att få fira mässa med Påven var ju ett konkret tecken på vår samhörighet med
hela den världsvida kyrkan!

Moder Katarina fanns redan på plats efter att ha deltagit i
gudstjänsten i Lunds Domkyrka dagen innan. Nu intog vi våra platser inte långt
från den plats där altaret var byggt. Påven kom åkande tillsammans med Biskop
Anders i en liten bil, så att alla kunde få hälsa honom välkommen till vårt
land.

Den samling och stillhet som rådde bland de många under
mässan var talande. Vid den tysta tacksägelsen efter kommunionen kunde man,
genom massan, höra ett litet barn gråta… det var som en hälsning från alla som
lever i utsatthet och som vi genom mässan förenas med. Trots de yttre förhållanden:
fotbollsplanen emellan oss gjorde att avstånden var stora, det blåste kallt
osv, blev alla som kommit en församling. Det var en synlig illustration av
Kristi mystiska kropps verklighet – den enhet och sammanhållande kraft som
skapas när vi är riktade mot honom.