PRÄSTERNAS RETRÄTT

Efter Epifania kan många av stiftets präster få en tid av
bön, stillhet och vila. Sedan många år samlas de tillsammans med Biskop Anders
här i vårt gästhus. För oss systrar, som varje dag ber för Kyrkan, för präster,
diakoner, systrar och troende, betyder det mycket att dela bön och
eukaristifirande med hela koret fullt av präster!

Varje dag har vi tillsammans bett veckans kollektbön:

”Herre, kom oss till mötes i vår bön,

så att vi inser vilken uppgift du har givit oss

och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett…”

I år ledde fader Miroslaw Dudek deras reträtt. I predikan
om hur Jesus botar en spetälsk, hörde vi den sjukes bön: ”Vill du, kan du göra mig ren”. Och f Mirek fortsatte: ”Jesus går i
närkontakt med mannen, genom att komma hans bön till mötes: ”Jag vill, bli ren och genom att sträcka
ut sin hand och vidröra mannen. Berörd av Jesus kände han sig inte bara vidrörd
utan berörd av Guds kärlek och omtanke. Han återfår sin värdighet som människa
i försoning med sig själv och samhället och den religiösa gemenskapen. Att låta
Gud vidröra oss är alltså medicinen…”