En klostergemenskap är en livsgemenskap.

Vi delar bön och arbete,

vardag och fest,

glädje och sorg,

styrka och svaghet,

liv och död.

När en syster liv går mot sitt jordiska slut,
omsluter vi henne med bön och omsorg, i full visshet om att den lovsång vi fått
dela på jorden skall fulländas i evigheten hos Gud.

Två år efter hennes uppbrott firas mässan för
henne på dödsdagen, och därefter går vi till kyrkogården för att be och
välsigna graven. Efter att ha reciterat Psalm 118:

Tacka
Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd…

Samlade runt graven sjunger vi sedan, liksom vid
laudes varje dag, Benedictus:

”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som besöker sitt folk och ger det frihet…”

Rakt igenom vardagens kamp och möda bär oss hoppet
om den eviga frihetens land.