”Där uppe är urtidens Gud,
hit ner når den Eviges armar” 5 Mos 33:27

Hur ofta får vi inte erfara att det är så: att den Eviges
armar når till oss och att han ser till oss i våra behov, av andlig såväl som
praktisk art!

Nu har vi kunnat förbättra inredningen i ett av våra
arbetsrum. Vänner har sörjt för att vi fått ta över kontorsinredning som bytts
ut hos andra. Så går ting vidare och kan tjäna på ett nytt sätt. Men inte bara
ting: När vi tar emot gåvor ber vi alltid Gud välsigna givarna – och när nu ett
rum i klostret förnyades samlades vi för att välsigna rummet och möblerna, och
inte minst de systrar som ska arbeta där.