GUDSMODER
KNUTLÖSERSKAN

Ikoner kallas ju fönster mot himlen.

Ett fönster öppnas, vi kan tillåtas se in – och ikonen
talar till oss, den låter oss ibland ana vad som sker i himlen.

Vi bad Abbot praeses Albert Schmidt OSB från Kloster Beuron,
som under några sommarveckor är vår gäst, att välsigna den ikon som målats till
vår Priorinna. Ikonen framställer Maria, Gudsmodern, som Knutlöserskan.

Motivet lär vara ungefär 300 år gammalt. I centrum ser vi
Maria som Theotókos, Gudsmodern, med sin Son Jesus Kristus. De sitter
tillsammans på den eviga tronen. Som Vishetens säte bär Maria sin Son. Hon
samverkar med honom som tronar som Världshärskare. Han är den utlovade, som
världen så längtat och längtar efter.

Till vänster, från betraktaren räknat, ser vi Ärkeängeln
Rafael, hälsans ängel, vars namn betyder ”Gud helar”. Han håller ett band som
är fullt av knutar i sina händer. Varje knut tycks ha en egen tyngd, den drar
neråt. Rafael räcker bandet med den ena knuten efter den andra till Maria, och
hon ger det vidare till Kristus som sitter på den gudomliga tronen. Hälsans
ängel bär alltså fram alla våra knutar till Gudsmodern, som lämnar dem till
Kristus som förmår allt.

Maria blir Knutlöserska genom att hon räcker fram alla
bekymmer och oförsonlighetens knutar till Kristus. Hon vet vad som behöver
göras, och vill hjälpa oss som så ofta är rådvilla. Det är inte vi själva som
kan eller måste lösa alla knutar, utan vi får överlämna dem till Maria

Kristus, Åter-Lösaren, tar emot en knut med sin högra hand,
löser upp den – man ser inte hur det går till, men det ser lätt ut. Med den
vänstra handen räcker han det nu knutlösa bandet till Ärkeängeln Mikael – till
honom vars namn betyder: Vem är som Gud? Han står vid tronen, på andra sidan.

När knutar löses får vi lovsjunga tillsammans med himlens
alla änglar:

”Vem är som Herren vår
Gud,
han som
tronar så högt,

som ser så djupt ner – vem i himlen, vem på jorden?”
Ps 113:5-6