Systerdagar på Omberg

Några vackra försommardagar tillbringade vi tillsammans med
systrar från ett flertal olika gemenskaper här i Sverige som vi bjudit in. Det
blev dagar av bön och arbete, samtal
och utbyte i god gemenskap.

Första kvällen presenterade vi oss för varandra, och sa hur
många år vi levt ordensliv. Åren samlades och räknades ihop: det blev 795 år av
Gudsvigt liv sammanlagt! Hur många år vi därigenom sammanlagt har tillbringat i
bön räknade vi aldrig, men perspektivet kunde anas. Tanken gick till väktarna
på Sions murar som det talas om i Jesaja 62:6:

”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de
någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro.”

Systrar och bröder har stått och
står inför Guds ansikte, bett om beskydd, hjälp och välsignelse för hela
världen. Våra uppdrag i Kyrkan må ha något olika accent, allt efter den
kallelse Herren givit. När var och en återvände hem var det med fördjupad
känsla av att vi kompletterar och bär varandra och är förbundna i bönen.