Blog Image

Klostervardag

Alla själars dag

2017 Posted on Thu, November 02, 2017 11:43:28

I tacksamhet och förbön bär vi fram våra avlidna systrar,
bröder, familjemedlemmar och alla vi är förbundna med.

På kortrappan brinner ett ljus för var och en som lämnat
oss under det gångna året.

”Välsignad är vår Herre
Jesu Kristi Gud och
Fader! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på
nytt till ett levande hopp” 1 Petr 1:3

Hoppet om att för alltid få
vara hos honom.

Låt oss
”trösta varandra med dessa ord: Vi
skall alltid få vara hos honom”. 1 Tess 4Alla helgons dag

2017 Posted on Thu, November 02, 2017 11:29:14

Genom
biblioteksfönstret ser vi solen lysa på det gyllene bladverket och det
naturrostiga korset på fasaden.

Vi firar Alla
helgons dag:

dem som nått
fram efter kamp och möda,

dem som sagt
sitt ja till Kristus som förmår förvandla,

dem som är våra
förebilder och förebedjare.

Vi inledde
högtiden med den första vespern: senare, innan kvällsbönerna tog vid, hade
varje syster ställt några bilder av sina särskilda himmelska vänner i de stora
fönstren i korsgången. Stilla vandrade vi tillsammans runt, tände ljus och
gladdes över den mångfald av vägar till helighet som Herren ger.