Genom
biblioteksfönstret ser vi solen lysa på det gyllene bladverket och det
naturrostiga korset på fasaden.

Vi firar Alla
helgons dag:

dem som nått
fram efter kamp och möda,

dem som sagt
sitt ja till Kristus som förmår förvandla,

dem som är våra
förebilder och förebedjare.

Vi inledde
högtiden med den första vespern: senare, innan kvällsbönerna tog vid, hade
varje syster ställt några bilder av sina särskilda himmelska vänner i de stora
fönstren i korsgången. Stilla vandrade vi tillsammans runt, tände ljus och
gladdes över den mångfald av vägar till helighet som Herren ger.