I tacksamhet och förbön bär vi fram våra avlidna systrar,
bröder, familjemedlemmar och alla vi är förbundna med.

På kortrappan brinner ett ljus för var och en som lämnat
oss under det gångna året.

”Välsignad är vår Herre
Jesu Kristi Gud och
Fader! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på
nytt till ett levande hopp” 1 Petr 1:3

Hoppet om att för alltid få
vara hos honom.

Låt oss
”trösta varandra med dessa ord: Vi
skall alltid få vara hos honom”. 1 Tess 4