Blog Image

Klostervardag

November

2017 Posted on Wed, November 08, 2017 15:49:34

November är inte bara tröstlöst grå!


En stilla dag med vandring på Omberg väcker den stora
tacksamheten att få leva så nära skapelsens under: att få lyssna med Elia (1
Kungaboken 19) och upptäcka Gud i den sakta susningen, denna dag högt ovan
Vättern, vid Marbergen.

Gud talar, men inte med ord mänskliga ord. Han berör så
stilla.



Att ansa och ansas

2017 Posted on Wed, November 08, 2017 15:47:35

Vallen omkring klostret har med tiden allt mer kommit att
likna en nordisk Törnrosahäck, nästan omöjlig att sköta för systrar med ringa
skogsvårdserfarenhet. Hur tacksamma är vi inte att Sr Carins bror Per kommit
denna vecka, med motorsåg och erfaren blick för vad som måste huggas ner och
vad som måste beskäras!

Den ena högen efter den andra växer för att forslas bort med traktor och
lämnar hopp om en mer hanterbar omramning av klostret!