November är inte bara tröstlöst grå!


En stilla dag med vandring på Omberg väcker den stora
tacksamheten att få leva så nära skapelsens under: att få lyssna med Elia (1
Kungaboken 19) och upptäcka Gud i den sakta susningen, denna dag högt ovan
Vättern, vid Marbergen.

Gud talar, men inte med ord mänskliga ord. Han berör så
stilla.