Sedan en längre tid har vi märkt att ljuset i kyrkan inte
är tillräckligt att läsa vid. Korbänkarna ger skugga där det borde vara som
mest ljus, medan golvet är väl upplyst. Den nya teknik som nu utvecklas i rask
takt har gjort att vi börjat tänka över om inte de stora ljuskronor som hängt
där sedan 1997 borde bytas ut. Det är inte längre möjligt att hitta glödlampor
som fungerar bra. De nya LED lamporna är ju dessutom mer energisnåla än de
gamla.


Nu har det blivit möjligt! Arbetet är i full gång. En lift,
7 meter lång,står i kyrkan och elektrikerna sågar, skruvar och monterar.

För att undvika alltför mycket damm har korbänkarna täckts
över, och orgeln har fått en alldeles egen måttanpassad ”dräkt”.

Till första Advent hoppas vi att allt kan vara klart, så
att vi kan ta kyrkan i bruk igen!