Nästa steg i belysningsarbetet

Bänkarna i nedre delen av kyrkan måste ge plats för den
stora liften.