Tacka Herren, Evigheternas Konung

Innan lördagskvällens vesper, första vespern under
Adventstiden, bar vi Sakramentet från kryptan till tabernaklet i kyrkan igen
efter installationen av ny belysning.

Kyrkan var grundligt städad och ljuset flödade – ett nytt
kyrkoår, en ny begynnelse:

Tanken gav oss ny kraft när prästen bad:

Må Herren välsigna detta hus med sin närvaro,

må dessa nya lampor brinna med ett ljus som påminner oss om
världens Ljus,

Jesus Kristus, vår Frälsare och Herre.

Må hans ljus lysa i denna hans kyrka,

så att alla folk kan se sanningen i dess fullhet.