Se, fördenskull vill jag locka henne bort och
föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne. Hos 2:14

Under några intensiva dagar har Sveriges Television spelat
in ett antal helgmålsringningar från klostret. Så får vi en möjlighet att dela
med oss av bilderna i kyrkfönstren, som speglar Evangeliet ur Jungfrun Marias
perspektiv.

Vid det första inspelningstillfället låg snön inte så djup
som senare, men Johannes Söderberg fick ändå pulsa för att fånga kyrkklockornas
klang, som påminner om att Herren givit oss söndagen som en vilans dag. En dag
då Herren vill locka människan bort från vardagens möda för att tala ljuvligt
till henne.