Den Stilla Veckan låter oss följa Jesus steg för steg fram
mot korset.

På påskafton, den 31 mars, sänds den andra
helgmålsringningen från klostret, med tankar om Marias trofasta uthärdande
under Sonens kors.
SVT helgsmålsringning