Idag har vi hållit ”gångedag”. Efter mässan drog vi ut med
kors, ljus och bönesång. Vi bad och välsignade sådden och markens gröda, våra
nyklippta fruktträd och alla växter som vi hoppas ska bära god skörd både hos
oss och våra grannar.

Herren ger jorden vad vi behöver – och han ger uppdraget åt
oss att vårda den och fördela Hans gåvor så att mångas behov kan fyllas. Må
hans godhet fylla hela världen!