På Väversunda kyrkogård, alldeles intill porten till den
vackra kyrkan från 1100-talets början, vilar nu två av våra systrar. Nu har
gravstenen kommit på plats på moder Birgittas grav. Efter noggrant sökande fann
vi en stadig granit, vackert ådrad, här på klausurområdet. Även om vi gärna
sett att systrarnas begravningsplats kunnat anläggas inom klosterområdet,
vilket visade sig omöjligt, är vi tacksamma för denna plats.

Att vi får leva och tjäna i en trakt som tidigt nåddes av
budskapet om Kristus tyder många tecken på. Man vet att huvuddelen av
Väversunda kyrka härrör från 1100-talets början. Man har även funnit stenfragment
från tidiga kristna gravar, vilket tyder på att här kan ha funnits en ännu
äldre träkyrka. När den helige Bernhard av Clairvaux år 1143 sände munkar för
att grunda ett kloster i Alvastra, levde alltså en kristen församling här i
Väversunda.

Så fortsätter vi i de tidiga munkarnas
fotspår, i bön och arbete och i uthållig kamp för att GUD i allt skall bli
förhärligad!

Blog Image