Klostrets innergård är en skyddad plats, dit systrar gärna
går för en stund stillhet. Det stora trädet ger svalka, buskar och blommar
frodas. Fyra små gruslagda gångar möts i mitten, där en brunn påminner om
källan med livets vatten. Efter att en lång tid ha varit en stilla vattenspegel
har nu en liten pump monterats. Det stilla rogivande plaskandet hörs ute, men
också in genom sommaröppna fönster.