Ett kloster är ingen isolerad ö, utan lever i ständigt utbyte med
hela Kyrkan, med alla människor som är på väg mot det eviga målet. Vi har inte
dragit oss undan till klostrets avskildhet för att få vara ifred. Vi söker
friden för att ge den vidare till andra. I Guds rike är allting allas, och vi
får dela de gåvor Kristi kärlek låter strömma över oss med flera.

Ett sätt att dela var att bjuda in dem som firar söndagsgudstjänst via TV. Söndagen den 26 augusti sändes Sommarandakten från klosterträdgården.

www.svtplay.se/video/19060999/gudstjanst/sommarandakt-4