Systrar kom från Danmark, Tyskland, Belgien, Litauen,
Spanien, Italien, Polen, Irland, Frankrike och Tjeckien, alla med en gemensam kallelse att söka Gud.