Blog Image

Genom Adventstiden har vi väntat och förberett oss i bön och
med praktiska bestyr för att hälsa Kristus välkommen på nytt.

Nu bankar han på vår port, på hjärtats port, för att än en
gång påminna oss om att Han vill komma och ta sin boning hos oss.

Den enkla framställningen av Josef och Maria som betraktar
världens Frälsare står nu i fönstret i gästernas bibliotek. Utanför kan man ana
den frusna marken.

I Gästhusets entré står en blommande julros och tanken går
till Selma Lagerlöfs berättelse om abbot Hans och hans lekbroder som fick se
den kalla Göingeskogen blomma på julnatten. På juldagens eftermiddag läser vi i
år just ”Legenden om julrosorna”, den vackra berättelsen om hur godhet och vänlighet
hjälper de hårdaste hjärtan till omvändelse och helande.

Om vår längtan efter mötet med Kristus talade Sr Elisabeth
i SvTs helgmålsringning den 4 Advent