Blog Image

Klostervardag

Körbesök

2019 Posted on Sun, May 26, 2019 21:22:15

Innan vesper på lördagen före den 6:e påsksöndagen fick vi
lyssna till vacker sång av barnkören från Sankt Franciskus av Assisis
församling i Märsta. Klara röster fyllde kyrkan till orgelackompanjemang av
körledaren Alexander Kegel.

Till sist fick vi höra en för oss ny tonsättning av Ave
verum corpus.

Vi spetsade öronen:

Så vackert, med text och musik så välstämda till varandra
att det blev en meditation av texten. Tonsättaren? Körledaren själv.

Vi systrar tackar varmt att vi fick lyssna till detta
uruppförande!

Ave
verum corpus

Var
hälsad, sanna kropp, född av jungfrun Maria,
du som i sanning led och offrades på korset för människan,
du ur vars genomborrade sida vatten och blod flöt.
Var oss i dödens prövning en försmak [av saligheten].
O ljuve Jesus, o barmhärtige Jesus,
o Jesus, Marias son.

Bön, troligen från 1200-talet.

Glada körsångare utanför vår kyrka! Efter en lång dag gick färden hemåt mot Märsta.Sång, flöjt och orgel

2019 Posted on Sun, May 26, 2019 10:40:50

Just när man behöver lampan som allra bäst för att kunna
läsa alla små noter på bladet, går förstås lampan ovanför notstället på orgeln
sönder!

Just som vi skulle ha en konsert!

Två starka systrar lyfter ut notstället och byter ur den
pyttelilla lampan…

Och vi ser:

Vårt liv i klostret kan liknas vid det inre i en orgel!

Från bälgarna i källaren, som oupphörligt andas ut och in, förs
luften genom luftkanalen in i orgeln. Någon trycker ner en tangent, rörelsen
fortplantas genom smala träribbor som griper in i varandra upp till ventilen på
en pipa. Ventilen öppnas och släpper igenom luften och tonen ljuder!

På liknande vis måste vi andas och lyssna, och hjälpas åt
för att rörelsen skall föras vidare, öppna glädjens ”ventil” så att lovsången kan
ljuda.

Och på kvällen när lampan väl var bytt: en underbar konsert
med Anna Alexandrowicz, ackompanjerad av våra egna systrar!