Innan vesper på lördagen före den 6:e påsksöndagen fick vi
lyssna till vacker sång av barnkören från Sankt Franciskus av Assisis
församling i Märsta. Klara röster fyllde kyrkan till orgelackompanjemang av
körledaren Alexander Kegel.

Till sist fick vi höra en för oss ny tonsättning av Ave
verum corpus.

Vi spetsade öronen:

Så vackert, med text och musik så välstämda till varandra
att det blev en meditation av texten. Tonsättaren? Körledaren själv.

Vi systrar tackar varmt att vi fick lyssna till detta
uruppförande!

Ave
verum corpus

Var
hälsad, sanna kropp, född av jungfrun Maria,
du som i sanning led och offrades på korset för människan,
du ur vars genomborrade sida vatten och blod flöt.
Var oss i dödens prövning en försmak [av saligheten].
O ljuve Jesus, o barmhärtige Jesus,
o Jesus, Marias son.

Bön, troligen från 1200-talet.

Glada körsångare utanför vår kyrka! Efter en lång dag gick färden hemåt mot Märsta.