Just när man behöver lampan som allra bäst för att kunna
läsa alla små noter på bladet, går förstås lampan ovanför notstället på orgeln
sönder!

Just som vi skulle ha en konsert!

Två starka systrar lyfter ut notstället och byter ur den
pyttelilla lampan…

Och vi ser:

Vårt liv i klostret kan liknas vid det inre i en orgel!

Från bälgarna i källaren, som oupphörligt andas ut och in, förs
luften genom luftkanalen in i orgeln. Någon trycker ner en tangent, rörelsen
fortplantas genom smala träribbor som griper in i varandra upp till ventilen på
en pipa. Ventilen öppnas och släpper igenom luften och tonen ljuder!

På liknande vis måste vi andas och lyssna, och hjälpas åt
för att rörelsen skall föras vidare, öppna glädjens ”ventil” så att lovsången kan
ljuda.

Och på kvällen när lampan väl var bytt: en underbar konsert
med Anna Alexandrowicz, ackompanjerad av våra egna systrar!