Advent – vi förbereder oss att fira Kristi ankomst i tiden. Förberedelserna sker, som allt annat i bön och arbete, såväl i inre som i yttre bemärkelse. 

Liturgin, som inbjuder oss att begrunda profetiorna, är en källa som ständigt flödar, medan vi också bereder högtiden för oss och de gäster som kommer.

Liturgi och sång övas,

musik förbereds,

tyst tillbedjan

i väntan på Kristi ankomst,

det städas och bakas,

sänds post och stöps ljus,

texter begrundas,

läsningar förbereds.

Snart byggs julkrubban,

Maria och Josef – och åsnan förstås –

börjar sin vandring nerför den stora trappan för att nå stallet i tid.

De vise männen syns inte till.

Ännu.