Blog Image

Klostervardag

Juldag

2018 Posted on Mon, December 24, 2018 19:26:59

Blog Image

Genom Adventstiden har vi väntat och förberett oss i bön och
med praktiska bestyr för att hälsa Kristus välkommen på nytt.

Nu bankar han på vår port, på hjärtats port, för att än en
gång påminna oss om att Han vill komma och ta sin boning hos oss.

Den enkla framställningen av Josef och Maria som betraktar
världens Frälsare står nu i fönstret i gästernas bibliotek. Utanför kan man ana
den frusna marken.

I Gästhusets entré står en blommande julros och tanken går
till Selma Lagerlöfs berättelse om abbot Hans och hans lekbroder som fick se
den kalla Göingeskogen blomma på julnatten. På juldagens eftermiddag läser vi i
år just ”Legenden om julrosorna”, den vackra berättelsen om hur godhet och vänlighet
hjälper de hårdaste hjärtan till omvändelse och helande.

Om vår längtan efter mötet med Kristus talade Sr Elisabeth
i SvTs helgmålsringning den 4 AdventKristus Konungen

2018 Posted on Thu, November 15, 2018 19:16:25

Guds barmhärtiga kärlek kan skapa en väg rakt igenom den hårdaste
sten, så att ljuset kan nå in – han kan ta bort stenhjärtat ur våra bröst och ge oss hjärtan av kött. Levande hjärtan! Profeten Hesekiel skriver om det, Hes.36:26.

Vi närmar oss kyrkoårets
slut. Mörkret tätnar, oron växter. Vad sker i världen, vad händer omkring och i
oss? Domsöndagen, kyrkoårets sista söndag, närmar sig.

Kanske ser vi Herren som
en domare, som kommit till oss för att döma oss med stränga straff. Många lever
med sådana bilder av Gud. Men vi ser inte en domare, vi ser en Konung,
världsalltets Herre, som även är en barmhärtig Fader.
Det är evangelium. Det är ju snarare vi själva som dömer oss – och dömer oss
strängare än någon annan domare.

Ni kan höra mer om detta och begrunda hur denna
söndags evangelium är gestaltat i våra kyrkfönster, när Helgmålsringningen
sänds härifrån lördagen den 17 november klockan 17.50.

Blog Image
KRISTUS, BARMHÄRTIGHETENS KONUNG, HAR BERETT OSS RUM I DET HIMMELSKA JERUSALEM.
DÄR ÄR FRID, DÄR ÄR GLÄDJE. DÄR ÄR VILA EFTER KAMP OCH MÖDA.

Bilden är en detalj av broderiet på en mässhake i Heliga Hjärtas Kloster.Unga benediktiner på besök

2018 Posted on Sat, October 27, 2018 18:52:44

Systrar kom från Danmark, Tyskland, Belgien, Litauen,
Spanien, Italien, Polen, Irland, Frankrike och Tjeckien, alla med en gemensam kallelse att söka Gud.Unga benediktiner på besök

2018 Posted on Sat, October 27, 2018 18:50:44

Sedan ungefär 15 år samlas yngre systrar från Europa en gång vartannat år i
något av de många klostren till reflektion och gemenskap. I år hade vi bjudit
in till en knapp vecka här på Omberg. Många anmälde sig för gemensamt tankeutbyte
kring temat FRID. Riktmärke var den helige Benedikts undervisning om detta
tema, som, uttalat eller outtalat, förekommer i många av Regelns 72 kapitel.

”Sök
friden och trakta efter den”,
ur Regelns prolog var
överskriften.

Korta föredrag, tänkta som utgångspunkt för gemensam
reflektion, gavs av

Moder Katarina från vårt kloster under rubriker som:

Att leva i frid i en kommunitet, med Gud och med mig själv.

Vad gör vi när friden är hotad?

Att ge frid: bära frukt och ge liv.

Moder Maria från S:ta Birgittas kloster Pax Mariae i
Vadstena bidrog till en fördjupad förståelse av att möta de kriser som
uppkommer i vars och ens liv, och som, om man inte flyr undan dem, fördjupar kallelsen
att bli en sann och äkta människa.

Samtal och lyssnande med och till varandra, bön och arbete,
många skratt och stunder av eftertänksamhet präglade dagarna. Det härliga
höstvädret inbjöd också till vandringar över Omberg!Sommarandakt i SVT

2018 Posted on Wed, August 29, 2018 22:33:55

Ett kloster är ingen isolerad ö, utan lever i ständigt utbyte med
hela Kyrkan, med alla människor som är på väg mot det eviga målet. Vi har inte
dragit oss undan till klostrets avskildhet för att få vara ifred. Vi söker
friden för att ge den vidare till andra. I Guds rike är allting allas, och vi
får dela de gåvor Kristi kärlek låter strömma över oss med flera.

Ett sätt att dela var att bjuda in dem som firar söndagsgudstjänst via TV. Söndagen den 26 augusti sändes Sommarandakten från klosterträdgården.

www.svtplay.se/video/19060999/gudstjanst/sommarandakt-4Skördetider 2

2018 Posted on Sun, August 19, 2018 12:14:47

Skördetiderna fortsätter…
I köksträdgården har vi under en tid kunnat skörda mängder av tomater, squash, bönor, mangold och nu senast morötter! Det är extra gott när det är odlat utanför husknuten. I år har vi även odlat svarta -indigo- färgade tomater, de är vackra att se på och smakar också mycket gott! Nu har vi även börjat skörda vindruvor.Skördetider

2018 Posted on Sat, July 14, 2018 21:11:39

Om förhållandet på platsen … kräver att bröderna själva skördar … först då är de verkliga munkar, om de lever av sina händers arbete… RB 48:7-8

Trots torkan och uteblivet regn har vi fått en stor skörd. Allt mognar mycket tidigare än vanligt och redan har vi skördat de röda, svarta och vita vinbären, de röda gav en stor fin skörd. Även krusbären är plockade, just nu är det körsbär som står på listan. Vi har många gäster som hjälper oss så att vi kan få in allt. Tack till Alla!!!

Vinbärsplockning med vacker utsikt!

Körsbär plockas och kärnas ur.Brunnen

2018 Posted on Mon, July 02, 2018 09:54:23

Klostrets innergård är en skyddad plats, dit systrar gärna
går för en stund stillhet. Det stora trädet ger svalka, buskar och blommar
frodas. Fyra små gruslagda gångar möts i mitten, där en brunn påminner om
källan med livets vatten. Efter att en lång tid ha varit en stilla vattenspegel
har nu en liten pump monterats. Det stilla rogivande plaskandet hörs ute, men
också in genom sommaröppna fönster.Familjemässa

2018 Posted on Fri, June 15, 2018 17:50:33

Söndagen den 10 juni firade vi en familjemässa i kryptan som avslutning på årets barnundervisning. Barnen sjöng två sånger, läste första läsningen och bar fram förbönerna – som den yngsta gruppen skrivit förra gången. P Peter predikade över skapelsen och om eucharistin som delaktighet och gemenskap med Kristus. Det blev en fin mässa med barn och vuxna. Efter mässan drack vi saft och kaffe i Pilgrimssalen. Det var första gången vi hade en familjemässa därför var det en så stor glädje att den blev så uppskattad.Gravsten på plats

2018 Posted on Wed, May 16, 2018 21:36:15

På Väversunda kyrkogård, alldeles intill porten till den
vackra kyrkan från 1100-talets början, vilar nu två av våra systrar. Nu har
gravstenen kommit på plats på moder Birgittas grav. Efter noggrant sökande fann
vi en stadig granit, vackert ådrad, här på klausurområdet. Även om vi gärna
sett att systrarnas begravningsplats kunnat anläggas inom klosterområdet,
vilket visade sig omöjligt, är vi tacksamma för denna plats.

Att vi får leva och tjäna i en trakt som tidigt nåddes av
budskapet om Kristus tyder många tecken på. Man vet att huvuddelen av
Väversunda kyrka härrör från 1100-talets början. Man har även funnit stenfragment
från tidiga kristna gravar, vilket tyder på att här kan ha funnits en ännu
äldre träkyrka. När den helige Bernhard av Clairvaux år 1143 sände munkar för
att grunda ett kloster i Alvastra, levde alltså en kristen församling här i
Väversunda.

Så fortsätter vi i de tidiga munkarnas
fotspår, i bön och arbete och i uthållig kamp för att GUD i allt skall bli
förhärligad!

Blog ImageGångedag

2018 Posted on Wed, May 09, 2018 15:34:28

Idag har vi hållit ”gångedag”. Efter mässan drog vi ut med
kors, ljus och bönesång. Vi bad och välsignade sådden och markens gröda, våra
nyklippta fruktträd och alla växter som vi hoppas ska bära god skörd både hos
oss och våra grannar.

Herren ger jorden vad vi behöver – och han ger uppdraget åt
oss att vårda den och fördela Hans gåvor så att mångas behov kan fyllas. Må
hans godhet fylla hela världen!Ave Maria

2018 Posted on Thu, May 03, 2018 19:08:45

Vi fick en vacker konsert av en brorsdotter till en av oss systrar. Hon är utbildad sång solist och gladde oss med sin vackra röst! Om ni vill lyssna till ett urval av konserten klicka på länkarna här nedan!

Ave Maria

Suscepit Israel

Ave Verum CorpusVåren är här!

2018 Posted on Thu, April 12, 2018 17:47:24

Nu har våren kommit till Omberg, blåsipporna kryper fram och gläder oss!Steg för steg

2018 Posted on Wed, March 28, 2018 10:41:45

Den Stilla Veckan låter oss följa Jesus steg för steg fram
mot korset.

På påskafton, den 31 mars, sänds den andra
helgmålsringningen från klostret, med tankar om Marias trofasta uthärdande
under Sonens kors.
SVT helgsmålsringningTakdropp

2018 Posted on Fri, March 16, 2018 08:05:37

Blog Image

Trots fortsatt kyliga vindar letar sig solen in på
klostergården.

Det första takdroppet ger oss en föraning om vår.

Lördagen den 17 mars sänds den första av sex helgmålsböner
i TV.
Klicka här för att seHelgmålsringning från klostret

2018 Posted on Sat, March 10, 2018 11:44:25

Se, fördenskull vill jag locka henne bort och
föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne. Hos 2:14

Under några intensiva dagar har Sveriges Television spelat
in ett antal helgmålsringningar från klostret. Så får vi en möjlighet att dela
med oss av bilderna i kyrkfönstren, som speglar Evangeliet ur Jungfrun Marias
perspektiv.

Vid det första inspelningstillfället låg snön inte så djup
som senare, men Johannes Söderberg fick ändå pulsa för att fånga kyrkklockornas
klang, som påminner om att Herren givit oss söndagen som en vilans dag. En dag
då Herren vill locka människan bort från vardagens möda för att tala ljuvligt
till henne.Vinter

2018 Posted on Mon, January 22, 2018 17:54:21

Vintersöndag

Skogen på Omberg är klädd i snö. Solen lyser, det är några
få minusgrader:Denna dag går nästan varje syster en kortare eller längre
tur för att njuta av skönheten.En syster står i snön, stödd på en lång vandringsstav och
lyssnar på tystnaden.Några ger sig av uppåt berget under livligt samspråk.Någon glider tyst fram på sparkstöttingen medan den
rosafärgade himlen bereder sig för solnedgång.

Vi
deltar i hela skapelsens lovprisning:

Välsigna Herren alla hans verk,
Välsigna Herren,
ni himlar.

Välsigna Herren, sol och måne,
Välsigna
Herren, himlens stjärnor.

Välsigna Herren, regn och dagg,
Välsigna
Herren, alla vindar.

Välsigna Herren, daggdroppar och snöflingor,
Välsigna
Herren, nätter och dagar.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
Välsigna
Herren, frost och köld.

Välsigna Herren, rimfrost och snö,
Lovsjung och
upphöj honom i evighet.Att frambära allt till Kristus

2018 Posted on Mon, January 08, 2018 16:50:56


aftonen före Epifania, medan de vise männen ännu är på väg mot Betlehem för att
hylla den nyfödde Frälsaren, samlades vi i kryptan.

Den tomma, halmfyllda krubban stod framför altaret.

De
vise männen bar på sina gåvor, det dyrbaraste de kunnat tänka ut. De sökte
Konungen, den evige Konungen, världsalltets Konung och kom för att hylla honom.

Vi stod där med tomma händer, med samma längtan att hylla
Frälsaren. Vi kom med det enda vi har: våra liv, vår längtan att ge Kristus vår
tro, vårt hopp, vår kärlek.

De
vise männen steg fram till krubban, öppnad sina kistor och räckte fram sina
gåvor till Herren: guld, rökelse och myrra.

Här, runt altaret, förnyade vi våra klosterlöften och bad
honom, som är större än allt vi kan tänka och föreställa oss, om trohetens nåd.