Blog Image

Klostervardag

Lampvälsignelse

2017 Posted on Thu, December 14, 2017 16:51:31

Tacka Herren, Evigheternas Konung

Innan lördagskvällens vesper, första vespern under
Adventstiden, bar vi Sakramentet från kryptan till tabernaklet i kyrkan igen
efter installationen av ny belysning.

Kyrkan var grundligt städad och ljuset flödade – ett nytt
kyrkoår, en ny begynnelse:

Tanken gav oss ny kraft när prästen bad:

Må Herren välsigna detta hus med sin närvaro,

må dessa nya lampor brinna med ett ljus som påminner oss om
världens Ljus,

Jesus Kristus, vår Frälsare och Herre.

Må hans ljus lysa i denna hans kyrka,

så att alla folk kan se sanningen i dess fullhet.Nästa steg

2017 Posted on Mon, November 27, 2017 10:04:56

Nästa steg i belysningsarbetet

Bänkarna i nedre delen av kyrkan måste ge plats för den
stora liften.Nya lampor i Sankta Marias kyrka

2017 Posted on Thu, November 23, 2017 15:24:39

Sedan en längre tid har vi märkt att ljuset i kyrkan inte
är tillräckligt att läsa vid. Korbänkarna ger skugga där det borde vara som
mest ljus, medan golvet är väl upplyst. Den nya teknik som nu utvecklas i rask
takt har gjort att vi börjat tänka över om inte de stora ljuskronor som hängt
där sedan 1997 borde bytas ut. Det är inte längre möjligt att hitta glödlampor
som fungerar bra. De nya LED lamporna är ju dessutom mer energisnåla än de
gamla.


Nu har det blivit möjligt! Arbetet är i full gång. En lift,
7 meter lång,står i kyrkan och elektrikerna sågar, skruvar och monterar.

För att undvika alltför mycket damm har korbänkarna täckts
över, och orgeln har fått en alldeles egen måttanpassad ”dräkt”.

Till första Advent hoppas vi att allt kan vara klart, så
att vi kan ta kyrkan i bruk igen!Nordiska novismästare

2017 Posted on Mon, November 20, 2017 15:31:34

Nordiska novismästare möttes i Heliga Hjärtas Kloster

Från Sta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena,
Dominikanklostret Lunden i Oslo, Trappistklostret Tautra i Nordnorge,
Karmelitklostret utanför Köpenhamn och Dominikanklostret Rögle utanför Lund kom
novisansvariga för att tillsammans med Abbot Erik Varden från Trappistklostret
Mount St Bernard i England och oss tre gästgivande systrar reflektera över
uppdraget att vägleda nya in i klosterlivet.November

2017 Posted on Wed, November 08, 2017 15:49:34

November är inte bara tröstlöst grå!


En stilla dag med vandring på Omberg väcker den stora
tacksamheten att få leva så nära skapelsens under: att få lyssna med Elia (1
Kungaboken 19) och upptäcka Gud i den sakta susningen, denna dag högt ovan
Vättern, vid Marbergen.

Gud talar, men inte med ord mänskliga ord. Han berör så
stilla.Att ansa och ansas

2017 Posted on Wed, November 08, 2017 15:47:35

Vallen omkring klostret har med tiden allt mer kommit att
likna en nordisk Törnrosahäck, nästan omöjlig att sköta för systrar med ringa
skogsvårdserfarenhet. Hur tacksamma är vi inte att Sr Carins bror Per kommit
denna vecka, med motorsåg och erfaren blick för vad som måste huggas ner och
vad som måste beskäras!

Den ena högen efter den andra växer för att forslas bort med traktor och
lämnar hopp om en mer hanterbar omramning av klostret!Alla själars dag

2017 Posted on Thu, November 02, 2017 11:43:28

I tacksamhet och förbön bär vi fram våra avlidna systrar,
bröder, familjemedlemmar och alla vi är förbundna med.

På kortrappan brinner ett ljus för var och en som lämnat
oss under det gångna året.

”Välsignad är vår Herre
Jesu Kristi Gud och
Fader! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse
från de döda fött oss på
nytt till ett levande hopp” 1 Petr 1:3

Hoppet om att för alltid få
vara hos honom.

Låt oss
”trösta varandra med dessa ord: Vi
skall alltid få vara hos honom”. 1 Tess 4Alla helgons dag

2017 Posted on Thu, November 02, 2017 11:29:14

Genom
biblioteksfönstret ser vi solen lysa på det gyllene bladverket och det
naturrostiga korset på fasaden.

Vi firar Alla
helgons dag:

dem som nått
fram efter kamp och möda,

dem som sagt
sitt ja till Kristus som förmår förvandla,

dem som är våra
förebilder och förebedjare.

Vi inledde
högtiden med den första vespern: senare, innan kvällsbönerna tog vid, hade
varje syster ställt några bilder av sina särskilda himmelska vänner i de stora
fönstren i korsgången. Stilla vandrade vi tillsammans runt, tände ljus och
gladdes över den mångfald av vägar till helighet som Herren ger.Gäss

2017 Posted on Wed, October 04, 2017 10:58:02

Bara en liten liten ljusstrimma anades vid horisonten när
tio systrar satte sig i bilarna och sakta åkte genom den mörka morgonen utmed
fågelsjön Tåkern.

På sin färd från kylan i norr mot varmare trakter vilar
tranor, gäss och många andra arter ut under natten och inväntar gryningen.

Vid fågeltornet i Hov inväntade systrarna i stillhet det
”stora lyftet”.

Innan klockan sju hade det börjat ljusna och morgonrodnaden
blev synlig bland de lätta molnen. En liten stund senare rullade en gyllene sol
över horisonten och fågelflock efter fågelflock lättade från sitt nattläger och
gav sig av i den kraftiga vinden. En stor tacksamhet över att få vara en del av
Guds goda skapelse fyllde systrarna, som återvände till klostret med mycket
nytt syre i lungorna och lite frusna fötter.Det mognar…

2017 Posted on Sat, July 22, 2017 18:38:58

Det mognar…

Med gemensamma krafter ger vi oss ut bland bärbuskar och
träd! Idag, i glädjen över att fira Maria från Magdala som den apostel hon
kallades att vara, har vi fortsatt att plocka körsbär.

Efter några timmar var 10 kilo urkärnade körsbär redo för
frysen! Då kunde bärplockar- och urkärningsstyrkan, bestående av några systrar
och gäster, från Emily 4 år till Rosa 84 år (övriga däremellan) se tillbaka på
väl förrättat värv.

Varmt tack! Vi ser fram emot vinterns körsbärskräm!Systerdagar

2017 Posted on Fri, July 21, 2017 16:48:22

Systerdagar på Omberg

Några vackra försommardagar tillbringade vi tillsammans med
systrar från ett flertal olika gemenskaper här i Sverige som vi bjudit in. Det
blev dagar av bön och arbete, samtal
och utbyte i god gemenskap.

Första kvällen presenterade vi oss för varandra, och sa hur
många år vi levt ordensliv. Åren samlades och räknades ihop: det blev 795 år av
Gudsvigt liv sammanlagt! Hur många år vi därigenom sammanlagt har tillbringat i
bön räknade vi aldrig, men perspektivet kunde anas. Tanken gick till väktarna
på Sions murar som det talas om i Jesaja 62:6:

”På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de
någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro.”

Systrar och bröder har stått och
står inför Guds ansikte, bett om beskydd, hjälp och välsignelse för hela
världen. Våra uppdrag i Kyrkan må ha något olika accent, allt efter den
kallelse Herren givit. När var och en återvände hem var det med fördjupad
känsla av att vi kompletterar och bär varandra och är förbundna i bönen.
Knutlöserskan

2017 Posted on Fri, July 14, 2017 10:52:24

GUDSMODER
KNUTLÖSERSKAN

Ikoner kallas ju fönster mot himlen.

Ett fönster öppnas, vi kan tillåtas se in – och ikonen
talar till oss, den låter oss ibland ana vad som sker i himlen.

Vi bad Abbot praeses Albert Schmidt OSB från Kloster Beuron,
som under några sommarveckor är vår gäst, att välsigna den ikon som målats till
vår Priorinna. Ikonen framställer Maria, Gudsmodern, som Knutlöserskan.

Motivet lär vara ungefär 300 år gammalt. I centrum ser vi
Maria som Theotókos, Gudsmodern, med sin Son Jesus Kristus. De sitter
tillsammans på den eviga tronen. Som Vishetens säte bär Maria sin Son. Hon
samverkar med honom som tronar som Världshärskare. Han är den utlovade, som
världen så längtat och längtar efter.

Till vänster, från betraktaren räknat, ser vi Ärkeängeln
Rafael, hälsans ängel, vars namn betyder ”Gud helar”. Han håller ett band som
är fullt av knutar i sina händer. Varje knut tycks ha en egen tyngd, den drar
neråt. Rafael räcker bandet med den ena knuten efter den andra till Maria, och
hon ger det vidare till Kristus som sitter på den gudomliga tronen. Hälsans
ängel bär alltså fram alla våra knutar till Gudsmodern, som lämnar dem till
Kristus som förmår allt.

Maria blir Knutlöserska genom att hon räcker fram alla
bekymmer och oförsonlighetens knutar till Kristus. Hon vet vad som behöver
göras, och vill hjälpa oss som så ofta är rådvilla. Det är inte vi själva som
kan eller måste lösa alla knutar, utan vi får överlämna dem till Maria

Kristus, Åter-Lösaren, tar emot en knut med sin högra hand,
löser upp den – man ser inte hur det går till, men det ser lätt ut. Med den
vänstra handen räcker han det nu knutlösa bandet till Ärkeängeln Mikael – till
honom vars namn betyder: Vem är som Gud? Han står vid tronen, på andra sidan.

När knutar löses får vi lovsjunga tillsammans med himlens
alla änglar:

”Vem är som Herren vår
Gud,
han som
tronar så högt,

som ser så djupt ner – vem i himlen, vem på jorden?”
Ps 113:5-6Öna

2017 Posted on Fri, June 23, 2017 11:08:59

ÖNA

Den första riktigt vackra försommardagen, gjorde vi en
heldagsutflykt till Kulturreservatet Öna söder om Linköping. Efter att ha åkt
på smala, krokiga vägar djupare och djupare in i skogen nådde vi fram och fick
uppleva en underbar stilla plats vid Stensjön. Där finns den lilla gård med
anor från 1500-talet som vänner till oss testamenterat till Östergötlands
museum. Att 20 personer kunnat livnära sig på den magra stenrika jorden vittnar
om den kraft människan bär inom sig, om uthållighet och sammanhållning i goda
och svåra dagar. Några timmar tillbringade vi i stillheten vid sjön, njöt av
den nyutslagna grönskan och alla fåglar som inte lät sig störas av vår närvaro.


Välsignelse

2017 Posted on Sat, June 03, 2017 18:40:50

”Där uppe är urtidens Gud,
hit ner når den Eviges armar” 5 Mos 33:27

Hur ofta får vi inte erfara att det är så: att den Eviges
armar når till oss och att han ser till oss i våra behov, av andlig såväl som
praktisk art!

Nu har vi kunnat förbättra inredningen i ett av våra
arbetsrum. Vänner har sörjt för att vi fått ta över kontorsinredning som bytts
ut hos andra. Så går ting vidare och kan tjäna på ett nytt sätt. Men inte bara
ting: När vi tar emot gåvor ber vi alltid Gud välsigna givarna – och när nu ett
rum i klostret förnyades samlades vi för att välsigna rummet och möblerna, och
inte minst de systrar som ska arbeta där.Begravningsmässa för M. Birgitta

2017 Posted on Fri, March 17, 2017 14:50:00

Den 7 mars 2017 var det begravningsmässa för vår
Moder Birgitta Mariadotter OSB.

Det blev en minnesvärd och vacker högtid som vi fick fira tillsammans med många vänner från hela Moder Birgittas liv.

Som inledning till mässan sjöng vi:
“Alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen,
på jorden och under jorden, och alla tungor
bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern
till ära”.


Biskopens predikan kan du läsa här

I en ring runt kistan tog vi systrar avsked av Moder Birgitta och sjöng:
“Till paradiset må änglarna föra dig;
vid din ankomst dit må martyrerna ta emot dig
och ledsaga dig in i den heliga staden Jerusalem.
Må änglaskaran ta emot dig, och må du
med Lasaros, den en gång fattige, få evig vila.”


Därefter bar vi ut kistan och i kortege körde vi ner till Väversunda kyrka där gravsättningen skedde.

Under begravningsmässan sjöng vi psalm 37 ur Cecilia, en psalm som passar bra in på Moder Birgitta:
“Med tacksam röst och tacksam själ
min lovsång sjunger jag:
o Gud, du alltid gjort mig väl
och gör det än i dag.
Du breder kring min väg ditt ljus
från evighetens värld
och öppnar mig ditt fadershus
vid målet av min färd.”

Vi tackar Gud för Moder Birgitta, för hennes trohet och trofasthet, för hennes tålamod och kärlek och hennes tro på att allt var möjligt i rätt tid.

Moder Birgitta R.I.P

Här kan du läsa vad SIGNUM skrev efter begravingen.Vår blick mot helga berget går

2017 Posted on Sun, March 12, 2017 15:09:06

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Denna
söndag har vi hört evangeliet om hur Jesus, på vägen mot Jerusalem, tog med tre
av sina lärjungar upp på ett högt berg. Där förvandlades han inför
deras ögon: “Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset.”
Så lät han dem förstå vem han var: det gudomliga ljuset lyste igenom för att
väcka tro och hopp om uppståndelsen, efter lidande och död.

Under mässan sjöng vi nr 366 ur psalmboken Cecilia, psalmen
från 1906 av Edvard Evers ”Vår blick mot helga berget går…”

I år fick vers 2och 3 en alldeles särskild betydelse.

Här
nere är en smärtans dal,

vår
hydda är ett bräckligt skal,

av
stoft vår dräkt, vårt liv en fläkt

och
himlavägen smal…”

Just detta har vi fått erfara de senaste veckorna, när vi
tagit avsked av Moder Birgitta.

Psalmversen fortsätter:

Men,
Jesus, från din härlighet

du
våra sorger ser och vet.

Du
lyfter mig i tron till dig,

till
frid och ljuvlighet…

En
gång, när slutat är allt ve,

skall
skyn sig öppna, jag skall se

i evigt ljus, min Faders hus,

min Gud,
min Frälsare.


skall min blick ej skymmas mer,

min
hydda aldrig brytas ner…

Jag
allt förklarat ser…

Hans
namn ske lov och pris!Nära evighetens värld

2017 Posted on Tue, February 28, 2017 16:27:11

EN
VECKA NÄRA EVIGHETENS VÄRLD

Hela
veckan har varit präglad av Evighetens värld, som blir så påtagligt nära när
någon i gemenskapen brutit upp.

Under
denna nya vecka, efter 8:e söndagen under året, ber vi i bönen efter
kommunionen:

”I
glädje över frälsningens gåva
ber vi
ödmjukt Herre,
att
vår gemenskap i Kristi kropp
får
fortsätta i alla evigheter”.

Det är
en vecka sedan Moder Birgitta lämnade oss den 19 februari. Här på
östgötaslätten vårdas den gamla traditionen med själaringning när någon gått ur
tiden. På fredagen ringde man i Väversunda kyrka nedanför klostret. Svagt kunde
vi höra ljudet här i klostret.

Innan vesper på söndagen gick vi in i kyrkan
till endast en klockas själaringning (annars ljuder alla tre) och stod bedjande
i våra korstolar och bad om den eviga friden för Moder Birgitta.

Vespern
började, som alltid:

”O Gud
kom till min räddning,
Herre,
skynda till min hjälp…”

Varje
dag ber vi denna bön sju gånger, för oss själva och för alla vi bär med oss.
Denna dag fick bönen en alldeles särskild innebörd.

I måndags bars kistan till Kapitelsalen, där
vi bad tillsammans. Under ett dygn kunde systrarna gå in och be enskilt.


tisdag eftermiddag samlades vi till bön i Kapitelsalen och sjungande följde vi
kistan till den väntande bilen.M Birgitta

2017 Posted on Mon, February 20, 2017 20:27:07

I går, söndagen den 19 februari, fick vår Moder Birgitta,
lämna sitt jordiska liv tillbaka i sin Skapares händer, omgiven av oss systrar.
Vi är mycket tacksamma för Moder Birgitta, som under årtionden ledde vår
gemenskap genom många förändringsprocesser. Hennes starka tro, tillit till Guds
ledning och kärlek till Jungfru Maria har gjort djupt intryck på oss – liksom
hennes tacksamhet för kallelsen och glädjen över att få vara i Herrens tjänst.

Bed med oss att hon tas emot av Herrens gränslösa barmhärtighet och får vara
hos Honom för evigt.Livsgemenskap

2017 Posted on Fri, January 27, 2017 10:29:39


En klostergemenskap är en livsgemenskap.

Vi delar bön och arbete,

vardag och fest,

glädje och sorg,

styrka och svaghet,

liv och död.

När en syster liv går mot sitt jordiska slut,
omsluter vi henne med bön och omsorg, i full visshet om att den lovsång vi fått
dela på jorden skall fulländas i evigheten hos Gud.

Två år efter hennes uppbrott firas mässan för
henne på dödsdagen, och därefter går vi till kyrkogården för att be och
välsigna graven. Efter att ha reciterat Psalm 118:

Tacka
Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd…

Samlade runt graven sjunger vi sedan, liksom vid
laudes varje dag, Benedictus:

”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som besöker sitt folk och ger det frihet…”

Rakt igenom vardagens kamp och möda bär oss hoppet
om den eviga frihetens land.Prästernas reträtt

2017 Posted on Sat, January 14, 2017 10:10:46

PRÄSTERNAS RETRÄTT

Efter Epifania kan många av stiftets präster få en tid av
bön, stillhet och vila. Sedan många år samlas de tillsammans med Biskop Anders
här i vårt gästhus. För oss systrar, som varje dag ber för Kyrkan, för präster,
diakoner, systrar och troende, betyder det mycket att dela bön och
eukaristifirande med hela koret fullt av präster!

Varje dag har vi tillsammans bett veckans kollektbön:

”Herre, kom oss till mötes i vår bön,

så att vi inser vilken uppgift du har givit oss

och fylls av kraft att fullgöra vad vi insett…”

I år ledde fader Miroslaw Dudek deras reträtt. I predikan
om hur Jesus botar en spetälsk, hörde vi den sjukes bön: ”Vill du, kan du göra mig ren”. Och f Mirek fortsatte: ”Jesus går i
närkontakt med mannen, genom att komma hans bön till mötes: ”Jag vill, bli ren och genom att sträcka
ut sin hand och vidröra mannen. Berörd av Jesus kände han sig inte bara vidrörd
utan berörd av Guds kärlek och omtanke. Han återfår sin värdighet som människa
i försoning med sig själv och samhället och den religiösa gemenskapen. Att låta
Gud vidröra oss är alltså medicinen…”